בית אלמוג שילוני לחיילים בודדים





-ניתן ללחוץ על התמונה כדי להיכנס לכרטיס-



עמותת S.O.S חיות





-ניתן ללחוץ על התמונה כדי להיכנס לכרטיס-



איגוד העמותות לזקן בישראל הל"ב





-ניתן ללחוץ על התמונה כדי להיכנס לכרטיס-